Make-A-Wish Israel

עמותת Make-A-Wish Israel הינה חלק מארגון בינלאומי, שייעודו הגשמת משאלות לבם של ילדים החולים במחלה מסכנת חיים, בין הגילאים 3-18.בהגשמת המשאלה,אנו שואפים להעניק לילד ולמשפחתו חוויות מיטיבות של תקווה, כוח ושמחה... בתקופה הקשה בחייהם.

תרום לנו
http://www.makeawish.org.il/develop/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%91.htmlhttp://www.makeawish.org.il/develop/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA/294/%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A8_%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%97%D7%93info.php?id=333
http://www.makeawish.org.il/develop/%D7%90%D7%9E%D7%A5_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94.htmlhttp://www.makeawish.org.il/develop/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA.html
לגישה מהירה לאתר